Småretter
Minimum 20 personer. Priser per person.
Prisene er inkl. 15% mva. Levering kr. 200.