Konfirmasjon
Meny 2022. Minimum 20 personer.
Prisene er inkl. 15% mva. Levering kr. 200.